Kieleckie Centrum Kultury

W grudniu 1992 w wyniku połączenia Centrum Kultury Kielce i Miejskiego Ośrodka Kultury powstaje Kieleckie Centrum Kultury.
Gmach KCK składa się z trzech sektorów:

A. Pomieszczenia administracyjne, socjalne, sala prób orkiestry.
B. Duża scena z widownią główną, foyer, garderoby.
C. Sala Kameralna im. I. i T. Byrskich z zapleczem, garderoby.
Duża scena jest jedną z największych w Polsce, blisko 520 m2.. W skład sceny wchodzą dwie sceny obrotowe, jedna 15m a druga 5,5m średnicy oraz fosę orkiestry, która może pomieścić 60 muzyków. Panoramiczna widownia wachlarzowa wyposażona jest w 700 miejsc dla widzów .
Mała scena której powierzchnia może być regulowana zgodnie z wolą inscenizatorów wyposażona jest w 190 miejsc.

258

W ramach zamówienia realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 09-10-2008 r. nr sprawy ZP-KCK/7/2008 na „ Wykonanie instalacji odsłuchów oraz zdalnego powiadamiania dla małej i dużej sceny KCK” firma M.Ostrowski Sp.J. dostarczyła i uruchomiła:
1. System komunikacji interkomowej
2. System nasłuchu akcji scenicznej
3. Integracja systemu podglądu video z systemem komunikacji interkomowej
4. Modernizacja systemu rozgłoszeniowego

System Inspicjenta zbudowany został w oparciu o matrycę firmy RTS/Telex. Wszystkie funkcje systemu zrealizowane są na urządzeniach:
1. Cyfrowa matryca systemu interkomowego RTS CRONUS.
2. Pulpity systemu interkomowego inspicjenta RTS KP-32, RTS DKP-8PB.
3. Odtwarzacz zdarzeń dźwiękowych CF TASCAM SS-R1.
4. Mikrofony nasłuchu akcji scenicznej SENNHEISER K6P + ME66

Komunikacja realizowana jest w trybie full-duplex poprzez przewodowe pulpity interkomowe. łączność zapewniono dla:

Duża Scena:
Inspicjenta dużej sceny DS.
Kierownika technicznego
Dyrygenta w orkiestrionie DS
Reżysera na widowni DS
Akustyka na widowni DS
Akustyka w kabinie I DS
Akustyka w kabinie II DS
Akustyka monitorowego DS
Oświetleniowca w kabinie dużej sceny DS.
Dyspozytora blokowni DS.

Mała Scena:
Inspicjenta małej sceny MS
Akustyka w kabinie MS
Akustyka na widowni MS
Oświetleniowca MS
Reżysera na widowni MS

W ramach systemu interkomowego wykonano instalacje rozgłoszeniową umożliwiającą nadawanie komunikatów słownych oraz sygnałów podsłuchu sceny i sygnałów podsłuchu widowni do wybranych głośnikowych stref rozgłoszeniowych.

Strefy rozgłoszeniowe Dużej Sceny DS:
scena, kieszeń prawa, lewa, tylna, podscenie, foyer, korytarze, toalety, szatnia widownia garderoby, część administracyjna, pracownie techniczne, kabiny, malarnia, hala montażu, magazyny dekoracji, magazyn kostiumów, korytarze dla techniki sceny, poczekalnie dla aktorów, sale prób: chóru, baletu, solistów, orkiestry.
Strefy rozgłoszeniowe Małej Sceny MS:
Scena, foyer, kuluary, hol szatniowy.

Zintegrowano w obiekcie systemu podglądu video z systemem komunikacji interkomowej. System podgląd wideo umożliwiający podgląd z kamer na kanałach TV przez inspicjenta w pomieszczeniach technicznych, kabinie akustyka, oświetleniowca i wybranych pomieszczeniach administracyjnych.

Zrealizowany system został zainstalowany zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami projektowymi pod kątem potrzeb omawianego obiektu i spełnia postawione wymagania w pełnym zakresie.