Opera Kraków

Opera Krakowska mieści się w zespole czterech budynków przy ul. Lubicz 48 w Krakowie. Zabudowę tworzą:

• Foyer znajdujące się w zabytkowym budynku ujeżdżalni,

• Audytorium czyli sala główna mieszcząca widownię liczącą w sumie 764 miejsc oraz scenę o powierzchni 443 m2. Z lewej i prawej strony sceny znajdują się kieszenie. Nad kieszenią prawą znajduje się sala kameralna, zaś nad kieszenią lewą znajduje się sala prób chóru i solistów,

• Dwa budynki administracyjno-techniczne mieszczące pomieszczenia biurowe, garderoby, pracownie oraz sale prób,

Firma M. Ostrowski będąca członkiem Konsorcjum Technologicznego Opera Krakowska realizowała w ramach zadania: Wyposażenie technologiczne Opery Krakowskiej następujące systemy:

• elektroakustyczny,
• inspicjenta,
• wideo,

4

Wymienione powyżej systemy obejmują cały obiekt Opery Krakowskiej w szczególności zaś:

• Audytorium czyli główną salę Opery Krakowskiej,
• Salę kameralną wykorzystywaną również jako sala prób orkiestry,
• Salę prób chóru i solistów,
• Salę prób baletu,
• Foyer,
• Zaplecze techniczne obiektu,

11

1. Sala prób chóru i solistów oraz sala prób baletu

Dla sali prób chóru i solistów oraz sali prób baletu zaprojektowano i wykonano zintegrowane systemy audio/wideo umożliwiające nagłośnienie sygnałów pochodzących z mikrofonowych zestawów bezprzewodowych i odtwarzacza DVD oraz prezentację obrazu na wielkoformatowym monitorze LCD pochodzącego z odtwarzacza DVD lub innych zewnętrznych źródeł. Zaproponowane rozwiązania są proste w obsłudze i umożliwiają efektywną pracę pracowników zespołu chóru i solistów oraz baletu.

2. Sala kameralna

Sala kameralna została wyposażona w system elektroakustyczny umożliwiający przesyłanie sygnałów z 24 wejść znajdujących się na scenie, czterech bezprzewodowych zestawów mikrofonowych, odtwarzacza CD, odtwarzacza CF, odtwarzacza MD do cyfrowej konsoli fonicznej YAMAHA LS9. Z konsolety sygnał wysyłany jest do cyfrowego procesora głośnikowego YAMAHA SP2060, następnie trafia do wzmacniaczy mocy CREST AUDIO. Sala kameralna nie ma stałej orientacji scena widownia, w związku z czym sygnał ze wzmacniaczy mocy trafia na krosownicę głośnikową, za pośrednictwem której możliwe jest wysłanie sygnału głośnikowego do licznych przyłączy znajdujących się na parterze oraz galerii technicznej. System nagłaśniania sceny i widowni zbudowano w oparciu o urządzenia głośnikowe firmy RENKUS-HEINZ.

Wszystkie urządzenia przewidziane do pracy w sali kameralnej umieszczone są w skrzyniach transportowych typu flight case, co umożliwia wykorzystanie urządzeń w innych lokalizacjach lub spektaklach wyjazdowych.

3. Audytorium

Audytorium jako główna i największa przestrzeń widowiskowa została wyposażona w rozbudowany system elektroakustyczny zawierający min. cztery przyłącza sygnałowe znajdujące się na scenie oraz dwa przyłącza sygnałowe znajdujące się w orkiestronie. Każde z przyłączy zawiera 16 wejść sygnałowych na złączach XLR, 4 sygnałowe linie zwrotne na złączach XLR oraz 4 głośnikowe linie zwrotne na złączach SPEAKON. Sygnały z przyłączy trafiają do krosownicy umożliwiającej wybór 64 z 96 dostępnych wejść w przyłączach sygnałowych. Wyboru dokonuje się w grupach po 16 sygnałów. Z krosownicy sygnały trafiają do pasywnego rozdzielacza sygnałów fonicznych splittera, gdzie są dzielone na 3 grupy:

• DIRECT, czyli sygnał bezpośredni wchodzący na wejścia przedwzmacniaczy mikrofonowych, przetworników AC firmy YAMAHA model AD8HR,

• TRAFO-1, czyli sygnały separowane transformatorowo przeznaczone dla konsolety monitorowej YAMAHA LS9-32,

• TRAFO-2, czyli sygnały separowane transformatorowo umieszczone w przyłączu na ścianie zewnętrznej budynku przeznaczone dla zewnętrznych odbiorców takich jak radio czy telewizja,

13

Sygnały cyfrowe AES/EBU z przetworników AC trafiają do konwertera AES/MADI firmy RME, i dalej do cyfrowej matrycy/dystrybutora MADI firmy RME. Na sygnałach analogowych pracuje się tylko na scenie, pozostałe lokalizacje to jest: kabina akustyka, reżyserka nagraniowa, amplifikatornia i wreszcie cyfrowe przyłącze dla zewnętrznych odbiorców połączone są siecią MADI przesyłającą pomiędzy wymienionymi lokalizacjami sygnały cyfrowe właśnie w formacie MADI przy pomocy kabli koncentrycznych i światłowodowych. Zastosowanie cyfrowej sieci do transmisji sygnałów fonicznych implikuje użycie cyfrowych konsolet fonicznych, w tej konfiguracji zastosowano: YAMAHA DM2000VCM w kabinie akustyka i YAMAHA 01V96 w kabinie nagraniowej oraz jako procesor głośnikowy YAMAHA DME64N. Zastosowanie cyfrowych urządzeń do transmisji i obróbki sygnałów fonicznych umożliwiło: skrócenie do możliwego minimum transmisji analogowej sygnałów o małych poziomach, zachowanie wysokiego stosunku sygnał/szum oraz wysokiej dynamiki oraz co istotnie wpływa na jakość sygnału, ograniczenie ilości konwersji sygnałów do niezbędnego minimum czyli jedna konwersja AC już na scenie oraz jedna konwersja CA tuż przed aktywnymi urządzeniami głośnikowymi głównego systemu nagłaśniania audytorium oraz wzmacniaczami mocy przeznaczonymi do zasilania urządzeń głośnikowych do realizacji odsłuchu scenicznego dla artystów oraz efektów i planów dźwiękowych.

14

Dodatkowymi źródłami sygnałów fonicznych są: zestaw szesnastu bezprzewodowych mikrofonów umieszczonych w skrzyni transportowej, które można podłączyć bezpośredni do konsolety fonicznej w kabinie akustyka jak i do przyłącza znajdującego się przy spliterze oraz odtwarzacze CD, MC, CF umieszczone w skrzyni transportowej podłączone bezpośrednio do konsolety fonicznej.

Główny system nagłaśniania pracuje w konfiguracji stereofonicznej. Sygnały dla urządzeń głośnikowych tego systemu przygotowywane są w wielokanałowym procesorze głośnikowym YAMAHA DME64N. System nagłaśniania firmy RENKUS-HEINZ składa się z dwóch gron lewego i prawego zbudowanych w oparciu o urządzenia głośnikowe PN102LA pracujących jako system wyrównany liniowo, urządzeń głośnikowych PN82 zamontowanych pod balkonem nagłaśniających obszar cienia akustycznego tworzony przez ów balkon, urządzeń głośnikowych PN81 montowanych na balustradzie oddzielającej orkiestron od widowni nagłaśniających pierwsze rzędy widowni oraz urządzeń niskotonowych ST5L.

Ponadto na ścianach widowni umieszczono przyłącza głośnikowe umożliwiające podłączenie urządzeń głośnikowych odpowiedzialnych za tworzenie planów dźwiękowych.

Zamontowany system nagłaśniania umożliwia równomierne nagłośnienie obszaru widowni w pełnym paśmie akustycznym z wymaganym dla realizacji koncertowych odpowiednio wysokim poziomem ciśnienia akustycznego.

Systemem wykonanym również przez firmę M. Ostrowski wspomagającym pracę zespołu technicznego opery jest system inspicjenta składający się z następujących elementów funkcjonalnych:

• System komunikacji dwukierunkowej przewodowej obejmujący swym zasięgiem min.: stanowisko inspicjenta, kabinę akustyka/oświetleniowca, stanowisko reżysera na widowni, stanowisko dyrygenta, stanowisko akustyka na widowni, reżyserkę nagraniową, amplifikatornię, stanowisko maszynistów,

• System komunikacji dwukierunkowej bezprzewodowej w skład, którego wchodzą bezprzewodowe stacje interkomowe obejmujące swym zasięgiem następujące lokalizacje: widownię, kabiny techniczne, scenę i jej kieszenie, strop technicznych, pomieszczenia bezpośrednio przyległe do w/w,

• System świetlnego zwrotnego potwierdzenia akcji scenicznej obejmujący swym zasięgiem następujące lokalizacje: podscenie, orkiestron, scenę, wejścia prosceniowe, galerie techniczne,

• System technicznego podglądu wideo, w którym jako źródła sygnałów zastosowano: kamerę obrotową patrzącą na okno sceniczne, kamerę stacjonarną patrzącą na dyrygenta, kamerę stacjonarną patrzącą na scenę z prawej wieży portalowej, kamerę stacjonarną patrzącą na hol szatniowy oraz sygnał wideo z miksera wideo przyjmującego obraz z dwóch odtwarzaczy DVD. Sygnały z kamer trafiają bezpośrednio oraz poprzez dzielnik obrazu do modulatorów w.cz. Tak przygotowany sygnał przez sieć wzmacniaczy i rozdzielaczy w.cz dostępny jest w kilkudziesięciu lokalizacjach na obiekcie min. na: foyer, stanowisku inspicjenta, kabinach technicznych, reżyserce nagraniowej, scenie, bufecie i innych pomieszczeniach w budynku,

16

Wszystkie wymienione systemy były projektowane i uruchamiane przy współpracy z biurem projektowym PRACOWNIA AKUSTYCZNA PIOTR KOZŁOWSKI sp.j.