Opera Podlaska w Białymstoku

W Białymstoku powstaje obecnie jeden z największych obiektów kulturalnych w Polsce. Budynek Opery Podlaskiej pomieści salę główną na ponad 800 miejsc, salę kameralną i sale prób dla chóru, baletu i orkiestry; na zewnątrz znajdzie się także amfiteatr.

318

Autorem projektu architektonicznego jest profesor Marek Budzyński, który pracował m.in. nad projektami gmachów Sądu Najwyższego w Warszawie i Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego.

Konsorcjum, w skład którego wchodzą firmy LTT Sp.z o.o., Waagner-Biro Austria Stage Systems AG, Promont oraz firma M.Ostrowski wykonuje w Operze całość technologii scenicznych, projektu pracowni EMWU-Projekt.

319

Firma M.Ostrowski odpowiedzialna była za koordynacje i wykonanie projektu wykonawczo-warsztatowego następujących systemów:
• systemu elektroakustycznego Sali Głównej i Sali Kameralnej (opartego na projekcie autorstwa dr inż. Tadeusz Fideckiego)
• systemu PA oraz interkomowego na potrzeby pracy Inspicjenta (opartego na projekcie autorstwa mgr inż. Macieja Wojechowskiego)
Do zadań firmy M.Ostrowski należy instalacja, montaż, dostawa oraz uruchomienie wspomnianych systemów.
Zakończenie prac przewidziano na styczeń 2012 roku.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

System elektroakustyczny dla Sali głównej:

W zainstalowanym systemie użytkownik będzie miał możliwość wyboru 48spośród aż 124 możliwych punktów podłączeniowych źródeł sygnałów i wprowadzenia ich do cyfrowej sieci audio. System dystrybucji audio oparto na technologii przesyłu danych za pomocą popularnych przewodów CAT5e. Na wyposażeniusali będą m.in. 3 konsolety M7CL renomowanej oraz uznanej w świecie dźwięku firmy YAMAHA. Jedna z nich będzie zlokalizowana w obrębie widowni i służyć będzie do realizacji dźwięku na potrzeby nagłośnieniaaudytorium. Druga konsoleta, umieszczona w reżyserce, wykorzystana będzie do celów rejestracji, natomiast trzecia służyć będzie do realizacji odsłuchów scenicznych.
Cyfrowa sieć audio skonfigurowana zostanie w sposób umożliwiający przełączanie wzajemnych funkcji konsolet, tzn. każda z konsolet frontowych (na widowni czy w reżyserce) będzie również odpowiedzialna za realizację odsłuchów scenicznych, gdy zajdzie taka potrzeba. W przypadku mniejszych spektakli główną konsoletą może być ta w reżyserce. Przy konsoletach znajdzie się niezbędny realizatorowi sprzęt peryferyjny: odtwarzacze, korektory, efekty dźwięków.

System rejestracji archiwalnej oparto na komputerze klasy PC wyposażonym w interfejs audio umożliwiającym przetwarzanie oraz rejestrację 64 kanałów wejściowych. Sygnały audio wprowadzane będą do jednostki DAW przy pomocy sygnałów cyfrowego standardu audio MADI.
System nagłaśniania wyposażony w wysokiej klasy tradycyjne zestawy głośnikowe w konfiguracji: lewy, prawy oraz centralny. Ponadto projekt systemu nagłaśniania przewiduje dodatkowe zestawy głośnikowe na bocznych ścianach proscenium do zapowiedzi słownych, w momencie gdy główny system nie będzie wykorzystywany. Subniskotowowe zestawy głośnikowe będą pracowały w układzie kardioidalnym, ograniczając promieniowanie małych częstotliwości w stronę artystów, znajdujących się na proscenium, czy w głębi sceny.

System elektroakustyczny dla Sali kameralnej:

Salę wyposażono w niezbędny system elektroakustyczny na potrzeby spektaklów kameralnych, czyli m.in. szerokopasmowe oraz niskotonowe zestawy głośnikowe, umożliwiające budowanie różnych planów dźwiękowych. Na galerii technicznej oraz na poziomie widowni zlokalizowano szereg przyłączy umożliwiających realizacje różnych konfiguracji systemu nagłaśniania oraz podłączenia źródeł dźwięku. Stanowisko realizatora dźwięku zlokalizowania w tylnej części widowni na galerii technicznej.

System komunikacji interkomowej (inspicjenta):

System oparto na cyfrowej matrycy obsługującej 11 pulpitów interkomowych, w tym głównych pulpitów Inspicjenta Sceny Głównej oraz Sceny Kameralnej. System umożliwia także nadawanie komunikatów poprzez głośniki systemu PA, załączanie sygnalizatorów „Cisza” oraz dzwonków antraktowych. Dystrybucja danych audio oraz kontrolnych między panelami interkomowymi oraz pomiędzy panelami a matrycą odbywa się w domenie cyfrowej, zdecydowanie bardziej odpornej na zakłócenia elektromagnetyczne np. z sieci elektrycznych z układami regulowanymi tyrystorowo. System inspicjenta został wykonany zgodnie z zaleceniami oraz projektem firmy EMWU-Projekt.
Dźwiękowy system ostrzegawczy DSO:

Firma M.Ostrowski dysponuje również kadrą osobową, która odpowiedzialna jest w tym zadaniu za dostawę, montaż oraz uruchomienie DSO w obiekcie.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
318