System elektroakustyczny w Zamku Królewskim w Warszawie

Firma M.Ostrowski sp.j. wzięła udział w eksperymentalnym projekcie finansowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – z grantu dr inż. Tadeusza Fideckiego z Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Projekt miał na celu poprawę zrozumiałości przekazów słownych i muzycznych w wybranych salach Zamku Królewskiego.

Warszawa, Zamek Królewski. fot. Jan Morek

Zamek Królewski, widok od strony placu Zamkowego
Autor zdjęcia: Jan Morek

Zamek Królewski mieszczący się Placu Zamkowym w Warszawie jest Pomnikiem Historii i Kultury Narodowej. Niegdyś był siedzibą książąt mazowieckich, a później do utraty przez Polskę niepodległości w 1795 r., rezydencją królów oraz miejscem posiedzeń Sejmu Rzeczypospolitej Obojga Narodów. W latach 1926-39 urzędował i mieszkał w nim prezydent odrodzonej w 1918r. Rzeczypospolitej Polskiej. Dzisiaj Zamek jest muzeum otwartym dla szerokiej publiczności oraz miejscem ważnych uroczystości państwowych
Zniszczony na rozkaz Hitlera w latach 1939-44, odbudowany został z woli narodu polskiego w latach 1971-84. Sale zostały odtworzone na podstawie fotografii sprzed 1939r. [1]

272

Największym problemem podczas odbudowy Zamku Królewskiego było odtworzenie materiałów akustycznych oraz budowlanych. Problem ten odbił swoje piętno na akustyce poszczególnych Sal, zwłaszcza Sali Balowej oraz Sali Koncertowej. Czas pogłosu w obu salach przekracza wartość ponad 3 sekund. Przekazy słowne oraz muzyczne przy użyciu poprzedniego systemu nagłaśniania były nie do zaakceptowania – zmierzony współczynnik zrozumiałości mowy STI wynosił około 0.3.

273

W fazie początkowej projektu zadaniem firmy M.Ostrowski było wspracie wiedzą techniczą na temat cyfrowo modelowanego dźwięku przy użyciu aktywnych kolumn głośnikowych ICONYX, zaawocowało to dalszą współpracą, a następnie otrzymaniem zlecenia na wykonanie projektu wykonawczego systemu elektroakustycznego dla Sali Balowej oraz Koncertowej. Ostatecznie M.Ostrowski sp.j. zaprojektowała, dostarczyła urządzenia Renkus-Heinz oraz Yamaha, oraz wystroiła system nagłaśniania.
Otrzymane rezultaty były zdumiewające, zmierzone wartości wskaźnika zrozumiałości mowy STI, po zainstalowaniu nowego systemu nagłaśniania firmy Renkus—Heinz, miesciły się w przedziale 0.7 ÷ 0.8 w całym nagłaśnianym obszarze, a nierównomierność pokrycia dźwiękiem osiągneła wartość ±2 dB dla Sali Balowej oraz ±1 dB dla Sali Koncertowej.

274

W skład projektowanego w pełni cyfrowego systemu wchodziły:
• aktywne kolumny głośnikowe Renkus-Heizn: IC16R oraz IC8R pracujące w cyfrowej nadmiarowej sieci CobraNet,
• cyfrowa konsoleta foniczna Yamaha LS9-16,
• wielozadaniowe procesory sygnałowe Yamaha: DME24N, DME8i C, DME8o C,
• bezprzewodowy system mikrofonowy firmy Sennheiser,
• system odtwarzania dźwięku dookólnego z jakością obrazu Blu-ray,
• system archiwalnej rejestracji dźwięku,
• sieć LAN.

Bibliografia
[1] Rottermund, A. (2003). Zamek Królewski w Warszawie. Warszawa.