System Interkomowy w Teatrze Dramatycznym w Warszawie

W 2009 roku nasza firma występując w konsorcjum z firmą Aplauz sp. z o.o. wykonała modernizację systemu komunikacji interkomowej w ramach zamówienia na „Dostawę wraz z instalacją, montażem i uruchomieniem systemu inspicjenta na potrzeby Teatru Dramatycznego Miasta Stołecznego Warszawy im Gustawa Holoubka.

Teatr od roku 1955 mający swoją siedzibę w budynku Pałacu Kultury i Nauki posiada dwie sceny: dużą i małą. System interkomowy zapewnia łaczność interkomową na obu tych scenach oraz umożliwia komunikację pomiędzy inspicjentami poszczególnych scen i pięcioma użytkownikami obsługi technicznej – akustykami, oświetleniowcami, mechanikami sceny itp.

268

System został oparty na cyfrowej matrycy interkomowej Riedel Performer 32+16. Modułowa budowa tej matrycy umożliwia łatwą i szybką możliwość rozbudowy systemu o kolejne pulpity interkomowe a cyfrowa transmisja zapewnia najwyższą jakość sygnału oraz zwiększoną odporność na zakłócenia elektromagnetyczne. Sama matryca umożliwia również routowanie sygnałów audio z mikrofonów znajdujących się na widowniach poszczególnych scen do wzmacniaczy instalacyjnych obsługujących sieć rozgłoszeniową. Dzięki odpowiedniemu skonfigurowaniu systemu inspicjenci mają możliwość przekazywania priorytetowych zleceń do garderób nawet w wypadku lokalnego wyciszenia głośnika np. przez artystę znajdującego się w danym pomieszczeniu. W celu zapewnienia ciągłości pracy na wypadek awarii jednego z zasilaczy matryca wyposażona została w redundantny zasilacz.
Jako pulpity interkomowe użytkowników wykorzystane zostały pulpity z serii Artist 2100 LCD. Odpowiednio dla inspicjentów przewidziano pulpity w wersji rackowej RCP-2116P4, a dla pozostałych użytkowników pulpity typu desktop DCP-2116P. Całość systemu interkomowego uzupełnia świetlny system potwierdzenia akcji scenicznej, wspomniany wcześniej system rozgłoszeniowy oraz podgląd akcji scenicznej. W celu usprawnienia pracy pulpit inspicjenta głównej sceny został dodatkowo wyposażony w cyfrowy zegar oraz stoper.

269

Zainstalowany w Teatrze Dramatycznym system interkomowy umożliwia:

1. komunikację punkt–punkt pomiędzy dowolnymi stacjami interkomowymi,

2. komunikację świetlną jednostronną oraz dwustronną pomiędzy punktami potwierdzenia akcji scenicznej a inspicjentem,

3. komunikację jednostronną rozgłoszeniowa do stref takich jak foyer, garderoby, korytarze,

4. komunikację jednostronną powiadamiania artystów i widzów za pośrednictwem zdarzeń dźwiękowych (dzwonki),

5. nadawanie sygnałów świetlnych typu „CISZA”,

6. realizację podsłuchu sceny oraz widowni,

7. możliwość podłączenia stanowiska inspicjenta dużej sceny w dwóch niezależnych miejscach sceny.
System Teatru Dramatycznego jest w pełni rozbudowywalnym i dowolnie konfigurowalnym systemem interkomowym. Jego bardzo ważną cechą z punktu widzenia użytkownika jest prostota w obsłudze oraz niezawodność, na którą nie można sobie pozwolić przy jakichkolwiek produkcjach teatralnych.

270