System Wsparcia Akustyki w Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie

Teatr Wielki Opera Narodowa został wzniesiony w latach 1825-1833 według projektu Antonia Corazziego. Był potem kilkakrotnie przebudowywany. Podczas oblężenia Warszawy w 1939 roku został zbombardowany i niemal całkowicie zniszczony. W latach 1945-1965 zespół teatru działał na innych scenach, a gmach Teatru został odbudowany z gruzów i rozbudowany. Uroczyste otwarcie ogromnego i nowoczesnego Teatru Wielkiego odbyło się 19 listopada 1965 roku. W roku 2015 obchodzimy 50-lecie tego wydarzenia.

Obecnie Opera Narodowa to jeden z ważniejszych punktów na kulturalnej mapie stolicy i Polski. Dysponuje największą sceną operową świata – o całkowitej szerokości 36,5 m, głębokości 57,6 m i wysokości 34,4 m (z łatwością mogłaby pomieścić mediolańską La Scalę). Widownia największej sali teatru, Sali im. Moniuszki, liczy 1.841 miejsc. Teatr Wielki dysponuje też mniejszą salą – Młynarskiego – z widownią na około 200 miejsc (dawniej pełniącą rolę sali prób).

Teatr Wielki Opera Narodowa
Teatr Wielki Opera Narodowa

Rozmiar sali Moniuszki powodował liczne problemy z akustyką: słabą komunikację między śpiewakami a orkiestronem, złą słyszalność śpiewaków z głębi sceny, słaby pogłos wynikający z małych rozmiarów widowni dla części repertuaru i blokowanie wczesnych odbić dźwięku przez balkony. W odpowiedzi na te trudności Teatr zamówił jeden z największych systemów wsparcia akustyki Yamaha AFC3 na świecie. Dzięki doświadczeniu firmy Gorycki & Sznyterman, M.Ostrowski, Yamaha CA oraz Audile scena im. Moniuszki posiada  obecnie doskonałą, dostosowującą się do potrzeb repertuaru akustykę.

Teatr Wielki Opera Narodowa
Teatr Wielki Opera Narodowa

Czym jest System Wsparcia Akustyki ?

System ten umożliwia modyfikację, optymalizację i regulację właściwości parametrów akustycznych danej przestrzeni (np. sceny, widowni) przy wykorzystaniu urządzeń elektroakustycznych. Umożliwia m.in. zwiększenie energii wczesnych odbić oraz czasu pogłosu przy równoczesnym zachowaniu naturalnego brzmienia sali. Nie należy mylić SWA( system wsparcia akustyki) z typowym nagłośnieniem sali. SWA kształtuje i wspiera akustykę architektoniczną Sali, właśnie poprzez zwiększenie energii źródeł dźwięku poprawę ich czytelności i selektywności co w konsekwencji prowadzi do odniesienia wrażenia przez widzów „bliższego kontaktu z dźwiękiem” a występujący artyści (aktorzy i muzycy) mają komfort dużo lepszego wzajemnego słyszenia się. Za pomocą tego systemu możemy zmieniać akustykę pomieszczenia natychmiastowo przy użyciu jednego przycisku, bez konieczności stosowania zmechanizowanych ruchomych ustrojów akustycznych. Zainstalowany w obiekcie Teatr Wielki Opera Narodowa nowoczesny system wsparcia akustyki jest zbudowany w oparciu o szereg mikrofonów, zespół procesorów DSP ze specjalnym
oprogramowaniem, wzmacniaczy mocy oraz zestawów głośnikowych i głośników zamontowane w sposób gwarantujący równomierne i skuteczne działanie systemu na całej sali. Dodatkowo w rejonie sceny, system ten jest systemem mobilnym dostosowywanym i projektowanym dla różnych scenografii indywidualnie. Zestaw ten, w zależności od potrzeb wydarzenia artystycznego można skonfigurować jako jeden większy system wsparcia akustyki dla sceny lub podzielić na mniejsze, które będą instalowane w poszczególnych częściach scenografii i będą mogły przemieszczać się wraz z nią w trakcie spektaklu. Z poziomu dotykowego,
bezprzewodowego panelu sterującego można przywołać odpowiedni preset przygotowany dla poszczególnych konfiguracji.

Teatr Wielki Opera Narodowa
System wsparcia akustyki – panel sterujący
System wsparcia akustyki w Teatr Wielki Opera Narodowa liczbach:

1. 28 szt. wzmacniaczy z liczbą 212 kanałów łącznie
2. 185 szt. głośników i zestawów głośnikowych
3. 28 szt. mikrofonów
4. 7 szt. procesorów wraz z 20 kartami rozszerzającymi pracującymi w protokole Dante
5. 2 szt. bezprzewodowych, dotykowych paneli sterujących
6. 10 km przewodu głośnikowego
7. 6 km przewodu CAT6
8. 1 km przewodu mikrofonowego

System wsparcia akustyki
Teatr Wielki Opera Narodowa
Teatr Wielki Opera Narodowa
System wsparcia akustyki – szafy rack
system wsparcia akustyki
Teatr Wielki Opera Narodowa
Teatr Wielki Opera Narodowa
System wsparcia akustyki – szafy rack