Teatr Muzyczny „CAPITOL” we Wrocławiu

Teatr Muzyczny „CAPITOL” we Wrocławiu mieści się w zabytkowym obiekcie kinoteatru „CAPITOL” wybudowanego w 1929 r. na podstawie projektu wybitnego berlińskiego architekta Friedricha Lippa, i składa się z trzech połączonych budynków:

– sali widowiskowej,
– hotelu,
– części administracyjnej,

W czasie działań wojennych 1939-1945, obiekt zwany „najpiękniejszym kinoteatrem kontynentu europejskiego” stracił ścianę frontową i kilka pięter. Również modernizacja w stylu panującego po wojnie socrealizmu przyczyniła się do utraty świetności obiektu. Kapitalny remont obiektu przeprowadziła Operetka Wrocławska, będąca dzierżawcą obiektu w latach 1989-90. Od tego czasu kinoteatr wpisany został do rejestru zabytków i podlega ochronie jako obiekt nadający styl i świetność jednej z najbardziej znanych ulic Wrocławia.

37

Biorąc pod uwagę powyższe dzieje budynku firma M.Ostrowski miała za zadanie wyposażyć teatr w nowoczesny system elektroakustyczny nie ingerując w unikalną architekturę obiektu, zapewniając przy tym możliwość realizacji bardzo rozbudowanych spektakli muzycznych dla widowni liczącej 650 osób.

W obrębie sceny i orkiestronu zamontowano 8 przyłączy sygnałowych oferujących w sumie 128 wejść. Następnie realizator ma możliwość wyboru 96 ze 128 kanałów i wprowadzeniu ich na rozdzielacz foniczny (splitter) rozdzielający 96 torów fonicznych na 3 grupy. Pierwsza grupa wysyłana jest do przedwzmacniaczy mikrofonowo-liniowych, konwerterów AC umieszczonych na scenie następnie z przedwzmacniaczy sygnał w postaci cyfrowej AES/EBU poprzez dedykowany przewód wieloparowy firmy PINANSON trafia do konsolet fonicznych FOH.

Druga przeznaczona jest dla konsolety monitorowej, zaś trzecia grupa przeznaczona jest do bezpośredniej rejestracji przedstawień lub jako sygnał dla radia lub telewizji.

41

Jako konsolety FOH zastosowano dwie cyfrowe konsolety YAMAHA DM2000V2 połączone kaskadowo przyjmując 96 sygnałów fonicznych w domenie cyfrowej od dwunastu ośmiokanałowych przedwzmacniaczach mikrofonowo-liniowych YAMAHA AD8HR.
Zastosowanie tak zaawansowanych konsolet cyfrowych umożliwia realizatorom dźwięku korzystanie z wielu praktycznych udogodnień, np. automatyki oraz pamięci ustawień przy równoczesnym zapewnieniu bardzo dobrej jakości dźwięku.

39

Na potrzeby przedstawień wyjazdowych wszystkie urządzenia zostały umieszczone w dedykowanych skrzyniach sprzętowych zabezpieczających sprzęt przed uszkodzeniem podczas transportu, wyposażonych w system przyłączy wielostykowych skracając do minimum czas potrzebny do uruchomienia systemu.