Teatr Muzyczny w Gdyni im. Danuty Baduszkowej

Teatr Muzyczny w Gdyni im. Danuty Baduszkowej znany z dużej sceny wraz ze sceną obrotową został przez naszą firmę wyposażony w nowoczesny system elektroakustyczny umożliwiający realizację oprawy dźwiękowej nawet podczas bardzo rozbudowanych spektakli muzycznych (do 693 osób publiczności).

135

Cel został osiągnięty przez wykorzystanie trzech konsolet Yamaha DM2000 v2. Dwie z nich połączono kaskadowo tworząc spójną konsoletę FOH zawierającą 192 kanały foniczne, natomiast trzecią wykorzystano jako konsoletę monitorową. Konsole FOH przyjmują obecnie 124 sygnały foniczne, z czego 48 wejść mikrofonowo-liniowych umieszczonych jest w konsoletach, zaś pozostałe wejścia zrealizowano na pięciu ośmiokanałowych przedwzmacniaczach mikrofonowo-liniowych. Podłączone są one do konsolety w domenie cyfrowej.

Zastosowane urządzenia umożliwiają realizatorom dźwięku korzystanie z wielu praktycznych udogodnień, np. automatyki oraz pamięci ustawień przy równoczesnym zapewnieniu bardzo dobrej jakości dźwięku.

137

Sygnały podłączone na scenie lub w orkiestrionie do przyłączy trafiają do rozdzielacza fonicznego (splittera) umożliwiającego rozdzielenie 96 torów fonicznych na 3 grupy. Jedna wysyłana jest do konsolety FOH, druga wprowadzana jest do konsolety monitorowej. Trzecia grupa przeznaczona jest do bezpośredniej rejestracji przedstawień lub jako sygnał dla radia lub telewizji.

139

Wszystkie urządzenia zostały umieszczone w dedykowanych skrzyniach sprzętowych zabezpieczających sprzęt przed uszkodzeniem podczas transportu. Jesteśmy przekonani, że nasz system ułatwił pracę realizatorom i zwiększył wrażenia publiczności.