Teatr Rozrywki Chorzów

Teatr Rozrywki mieści się w Chorzowie przy ul. Marii Konopnickiej 1. W teatrze mieszczą się dwie sale widowiskowe: duża scena oraz mała scena zwana Sceną w Galerii. W ostatnich latach w Teatrze Rozrywki w Chorzowie rozpoczęto intensywne prace związane z rozbudową i modernizacją wnętrz i technologii scenicznej.

Duża Scena posiada obecnie 588 miejsc na widowni, scenę, orkiestron oraz zaplecze sceniczne. Objętość widowni wraz ze sceną wynosi 8 800 [m3]. Scena w Galerii posiada 200 miejsc na widowni w układzie przestawnym wraz z estradą oraz zaplecze sceniczne. Objętość widowni wraz ze sceną wynosi 1 200 [m3].

Firma M. Ostrowski sp.j. od grudnia 2007 roku do września 2008 wykonała dostawę i montaż cyfrowego systemu interkomowego dla Teatru rozrywki w Chorzowie, dostawę cyfrowych konsolet fonicznych, dostawę i montaż urządzeń dla systemu: interkomowego, akustycznego i oświetleniowego do Sceny w Galerii. Wymienione realizacje dokonano w ramach następujących zadań:

• Wymiana urządzeń interkomu,
• Zakup sprzętu akustycznego,
• Wyposażenie pomieszczeń dla publiczności oraz pomieszczeń technicznych Sceny w Galerii w Teatrze Rozrywki w Chorzowie,

19

1. System interkomowy.

W ramach zadania wymiana urządzeń interkomu dostarczono, zamontowano i uruchomiono zintegrowany system interkomowy obsługujący dużą i małą scenę Teatru Rozrywki zbudowany w oparciu o cyfrową 32 portową matrycę interkomową firmy RTS zapewniającą:

• komunikację dwukierunkową przewodową obejmującą swym zasięgiem min.: stanowiska inspicjentów na dużej i małej scenie, stanowisko akustyka na widowni, kabinę akustyka, kabinę oświetleniowca, stanowisko reżysera na widowni, stanowisko dyrygenta, stanowisko maszynistów i inne,

• komunikację dwukierunkową bezprzewodową dużej sceny zbudowaną w oparciu o osiem bezprzewodowych stacji interkomowych obejmujących swym zasięgiem następujące lokalizacje: widownię, kabiny techniczne, scenę i jej kieszenie, strop technicznych, pomieszczenia bezpośrednio przyległe do w/w,

• sterowanie sygnalizatorami świetlnego potwierdzenia akcji scenicznej, odtwarzaniem gongów oraz transparentami z napisem .CISZA. dla dużej i małej sceny,

Ponadto obie sceny wyposażono w system świetlnego zwrotnego potwierdzenia akcji scenicznej obejmujący swym zasięgiem następujące lokalizacje: podscenie, orkiestron, scenę, wejścia prosceniowe, galerie techniczne, wejścia na widownię, kabiny techniczne.

21

2. Cyfrowe konsolety foniczne.

W ramach zadania .Zakup sprzętu akustycznego. dostarczono i uruchomiono trzy 48 kanałowe, cyfrowe konsolety foniczne YAMAHA M7CL przeznaczone do realizacji dźwięku dla publiczności oraz realizacji odsłuchu scenicznego dla orkiestry i wokalistów dużej sceny. Dwie z dostarczonych konsolet zamontowano na stanowisku realizatorów na widowni i połączono w kaskadzie umożliwiając pracę dwóm realizatorom frontowym łącznie na 96 kanałach monofonicznych oraz 8 stereofonicznych. W podstawowej konfiguracji jedna z konsolet frontowych służy do realizacji wokali, zaś druga do realizacji orkiestry. Trzecia z dostarczonych konsolet została zamontowana na stanowisku realizatora odsłuchów scenicznych obsługując monitory odsłuchowe dla orkiestry oraz dla zespołu wokalnego.

23

3. System akustyczny i oświetleniowy Sceny w Galerii.

Firma M. Ostrowski w kooperacji z firmą LTT w ramach remontu Sceny w Galerii dostarczyła, zamontowała i uruchomiła system elektroakustyczny oraz system oświetlenia scenicznego.

System elektroakustyczny Sceny w Galerii składa się z sześciu przyłączy sygnałowych wyposażonych w 8 wejść na złączach XLR, 2 sygnałowe linie zwrotne na złączach XLR oraz 2 głośnikowe linie zwrotne na złączach SPEAKON. Sygnały z przyłączy trafiają do krosownicy umożliwiającej wybór 16 z 48 dostępnych wejść w przyłączach sygnałowych. Wyboru dokonuje się w grupach po 8 sygnałów. Z krosownicy sygnały trafiają do pasywnego rozdzielacza sygnałów fonicznych splittera, gdzie dzielone są na 3 grupy:

• DIRECT, czyli sygnał bezpośredni wchodzący na cyfrową konsoletę foniczną YAMAHA LS9-32,

• TRAFO-1, czyli sygnały separowane transformatorowo przeznaczone do rejestracji wielośladowej,

• TRAFO-2, czyli sygnały separowane transformatorowo przeznaczone dla zewnętrznych odbiorców takich jak radio czy telewizja,

Ponadto do konsolety frontowej trafiają sygnały z ośmiu bezprzewodowych zestawów mikrofonowych firmy AUDIO-TECHNICA oraz odtwarzaczy dwuśladowych takich jak: CD, MD, CF firmy TASCAM.

Scena w Galerii jest stosunkowo niewielką salą widowiskową bez stałej orientacji scena widownia, w związku z czym realizacja odsłuchów scenicznych dla artystów wykonywa jest z poziomu konsolety frontowej.

Sygnały przeznaczone dla urządzeń głośnikowych widowni oraz sceny przesyłane są w formacie AES/EBU do wzmacniaczy mocy firmy D&B model D6. Ze wzmacniaczy sygnały trafiają na krosownicę głośnikową umożliwiającą dowolne ich przyporządkowanie do sześciu przyłączy głośniowych znajdujących się nad poziomem podłogi oraz ośmiu przyłączy głośnikowych znajdujących się na stropie technicznym. Łącznie do przyłączy sceny w galerii trafia 28 linii głośnikowych umożliwiających realizację praktycznie dowolnego nagłośnienia sceny i widowni.

Jako urządzenia głośnikowe pracują wyposażone w zestaw uchwytów i statywów umożliwiających montaż do rusztów technicznych urządzenia głośnikowe firmy D&B z serii Ci. Dostarczone urządzenia głośnikowe umożliwią realizację nagłośnienia głównego i efektowego dla publiczności oraz realizację odsłuchów scenicznych dla artystów.

Wszystkie wymienione systemy zostały zaprojektowane przez biuro projektowe PRACOWNIA AKUSTYCZNA PIOTR KOZŁOWSKI sp.j.