Zapytanie ofertowe nr 1/03/2016 (10.03.2016)

Zapytanie ofertowe nr 1/03/2016

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przedstawienie ofert w ramach projektu współfinansowanego ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa II:
Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I,
Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw,
Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP, dotyczącego świadczenia proinnowacyjnych usług doradczych.

Zapytanie ofertowe nr 1/03/2016 – plik PDF do pobrania

Formularz ofertowy

Umowa warunkowa