Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze”

Dekret Ministerstwa Kultury i Sztuki z 8 listopada 1948 roku, polecający profesorowi Tadeuszowi Sygietyńskiemu utworzenie Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze”, na zawsze zmienił polską scenę artystyczną.

Dzisiaj, ponad 50 lat od utworzenia, także firma M. Ostrowski miała możliwość przyczynienia się do dalszego rozwoju tego ewenementu kultury europejskiej. Zespół został wyposażony w nowoczesną, wielofunkcyjną konsoletę cyfrową YAMAHA M7CL48 przeznaczoną do pracy na żywo, wyposażoną w 48 monofonicznych wejść mikrofonowo-liniowych i 4 wejścia stereo, co łącznie daje 56 kanałów miksowania. Każdy kanał wejściowy wyposażony został we wskaźnik wysterowania, zasilanie PHANTOM +48V, linię opóźniającą, filtr górnoprzepustowy, 4 pasmowy, parametryczny korektor i dwa niezależnie pracujące procesory dynamiki. Sygnały pochodzące z 16 szyn wyjściowych typu MIX, 8 szyn typu MATRIX oraz szyn głównych LCR mogą być wysłane na 16 wyjść analogowych OMNI OUT.

47

Obok zaawansowanej obórki kanałowej, konsoleta wyposażona została w moduł RACK zawierając do 4 procesorów multiefektowych oraz maksymalnie do 8 korektorów tercjowych z możliwością komutacji do dowolnego kanału miksowania lub szyny wyjściowej konsolety. Dla zmniejszenia awaryjności urządzenia konsoleta została wyposażony w redundantny zasilacz. Cała transmisja pomiędzy sercem systemu, czyli konsoletą YAMAHA M7CL48 a sceną odbywa się w domenie cyfrowej, za pomocą zestawu dwóch skrzyń transportowych zaopatrzonych w przetworniki analogowo-cyfrowe i cyfrowo-analogowe firmy AVIOM wykorzystujące transmisję cyfrowego sygnału audio z wykorzystaniem sieci A-Net. Na scenie znajduje się skrzynia transportowa z zamontowanymi trzema przetwornikami wejściowymi mikrofonowo-liniowymi AVIOM AN-16/i-M i jednym przetwornikiem wyjściowym, liniowym AVIOM AN-16/o. Sygnały ze sceny są podawane do skrzyni transportowej i znajdujących się tam przetworników za pomocą trzech przyłączy scenicznych (tzw. Stageboxów) zaopatrzonych w 16 wejść XLR żeńskich i 2 wyjscia XLR męskie każdy. Trzy stageboxy dają w sumie 48 wejść ze sceny (podawane na przetwornik AVIOM AN-16/i-M) i 6 powrotów (odpowiednio wyjścia 1-6 OMNI OUT konsolety, odbierane z pierwszych 6 wyjść przetwornika AN-16/o). Wyjścia OMNI OUT 7-16 wyprowadzone zostały na skrzyni transportowej w postaci panelu zaopatrzonego w 10 złączy tablicowych XLR męskich i służą m.in. do podłączania liniowego systemu nagłośnieniowego firmy .d&b audiotechnik. dostarczonego również przez firmę M.Ostrowski. Każdy z przetworników AVIOM AN-16/i-M oferuje 16 wejść mikrofonowo-liniowych. Urządzenie zostało wyposażone w indywidualny wskaźnik wysterowania z sygnalizacją Clip, -10dB, Signal, włącznik zasilania PHANTOM na kanale, włączalny filtr górnoprzepustowy, przełącznik polaryzacji. Jeden przetwornik (wyjście analogowe) AVIOM AN-16/o służący do wyprowadzenia wyjść analogowych z konsolety YAMAHA M7CL48. Urządzenie wyposażone zostało w przełącznik wyboru poziom sygnału wyjściowego. Przy konsolecie znajduje się skrzynia transportowa zawierająca 3 przetworniki AVIOM AN-16/o i jeden przetwornik AVIOM AN16/i.

49

Przetworniki AN-16/o przekazują sygnały audio (48 kanałów) na wejścia mono konsolety, zaś przetwornik AN16/i służy to transmisji 16 wyjść OMNI OUT z konsolety do skrzyni umieszczonej przy scenie. Transmisja analogowa pomiędzy konsoletą YAMAHA M7CL48 a skrzynią transportową zrealizowana została przy pomocy dwóch przewodów wieloparowych zaopatrzonych w złącza wielostykowe HARTING 108 pin. Transmisja 64 kanałów audio w postaci cyfrowej pomiędzy dwoma skrzyniami . pierwszej umieszczonej przy konsolecie i drugiej znajdującej się na scenie odbywa się za pomocą przewodu ethernetowego standardu CAT-5 (tzw. skrętki). Powyższa, zawiła specyfikacja techniczna nie oddaje jednak najważniejszej części zaprojektowanego systemu, a mianowicie pełnej zgodności z wymaganiami klienta oraz wynikającej z tego wysokiej jakości i prostoty obsługi oraz montażu, co jest kluczowym czynnikiem sukcesu w systemach przenośnych.