Urząd Gminy Miękinia – system konferencyjny

W maju 2011r. sala konferencyjna Urzędu Gminy Miękinia została wyposażona w profesjonalny system konferencyjny oraz audiowizualny. Umożliwiał on prowadzenie konferencji, przemówień, głosowań oraz prezentacji multimedialnych.

334

Autor: Zbigniew Pilch

Salę wyposażono w 20 pulpitów konferencyjnych, zarządzanych z poziomu komputera typu laptop. Wyniki głosowań prezentowane są na ekranie projekcyjnym.

Zintegrowanie zainstalowanego systemu z siecią informatyczną daje możliwość mieszkańcom gminy podglądu odbywających się obrad na żywo.

system konferencyjny
system konferencyjny
system konferencyjny