Studio S1 Polskiego Radia w Warszawie

Jednym z największych polskich kompozytorów, uznanym przez niektórych za równego Chopinowi, jest bez wątpienia Witold Lutosławski. Jego imieniem nazwano jedną z najlepszych, pod względem akustycznym, sal koncertowych w Polsce oraz najlepsze studio koncertowe w tej części Europy – studio S1 należące do Polskiego Radia w Warszawie. W obiekcie tym znajduje się widownia o powierzchni 420 m2 oraz scena o powierzchni 330 m2. Kubatura całego pomieszczenia wynosi 10 000 m3, a widownia oferuje miejsca dla 410 osób.

51

Nasza firma zaprojektowała i zainstalowała system dogłaśniający, mający za zadanie wspomagać naturalną akustykę pomieszczenia. W projekcie systemu założono maksymalne dopasowanie do naturalnej akustyki wnętrza studia. Opracowany system elektroakustyczny w pełnym zakresie spełnia postawione mu wymagania i umożliwia realizację oprawy dźwiękowej rozbudowanych spektakli muzycznych.

192

Poniższy opis przybliża rozwiązania konstrukcyjne, jakość wykonania i klasę zastosowanych urządzeń.
Na scenie zainstalowano trzy ruchome przyłącza (stage-boxy) opracowane w postaci ruchomych szaf sprzętowych typu rack. Zawierają one przedwzmacniacze mikrofonowe wraz z przetwornikami A/C. Dużą zaletą jest możliwość ich sterowania
i kontroli parametrów z konsoli FOH, która w oparciu o mikser cyfrowy Yamaha DM2000 v2 stanowi centrum systemu. Pomiędzy przyłączami a konsoletą przesyłane są sygnały analogowe oraz cyfrowe. Konsoleta przyjmuje obecnie 48 sygnałów fonicznych z możliwością rozbudowy do pracy z 96 torami fonicznymi. Konsoleta wykorzystuje 24 wejścia mikrofonowo-liniowe, 8 wejść i 16 wyjść liniowych oraz 32 we/wy cyfrowe. Zastosowane urządzenia umożliwiają realizatorom dźwięku korzystanie z wielu praktycznych udogodnień np. automatyki oraz pamięci ustawień przy równoczesnym zapewnieniu doskonałej jakości dźwięku.

193

System nagłośnienia widowni może pracować w jednym z następujących trybów: surround 5.1 lub frontalne 3.1, 2.1, 2.0. Do realizacji dogłośnienia wykorzystano aktywne zestawy głośnikowe firmy Meyer Sound sterowane wielozadaniowym procesorem cyfrowym DME32 firmy Yamaha. Sygnał dla każdego zestawu głośnikowego jest obrabiany niezależnie w oddzielnym kanale procesora głośnikowego. Procesor umożliwia wykorzystanie różnych ustawień w zależności od gatunku muzyki, jak również wybranego trybu pracy systemu.

Wykonana instalacja sygnałowa studia umożliwia pełną komunikację pomiędzy zamontowanymi elementami. System wyciągarek zintegrowano z dotychczas wykorzystywanymi w studio rozwiązaniami, co umożliwia szybkie i wygodne opuszczenie klastrów głośnikowych z poziomu sceny.

Jesteśmy pewni, że zaprojektowane i zrealizowane przez nas rozwiązanie doskonale współgra z już istniejącymi systemami i że dzięki niemu wrażenia słuchaczy będą jeszcze pełniejsze.