Obiekty kultury

 

System Interkomowy w Teatrze Dramatycznym w Warszawie

W 2009 roku nasza firma występując w konsorcjum z firmą Aplauz sp. z o.o. wykonała modernizację systemu komunikacji interkomowej w ramach zamówienia na „Dostawę wraz z instalacją, montażem i uruchomieniem systemu inspicjenta na potrzeby Teatru Dramatycznego Miasta Stołecznego Warszawy im Gustawa Holoubka. szczegóły »

System w Puławskim Ośrodku Kultury „Dom Chemika”

Puławski Ośrodek Kultry „Dom Chemika” to największy ośrodek kultury w Puławach oferujący mieszkańcom różne formy spędzania wolnego czasu. Organizowane są w nim m.in. spektakle teatralne, koncerty muzyki poważnej i rozrywkowej, występy kabaretowe oraz projekcje filmowe. szczegóły »

Kieleckie Centrum Kultury

W grudniu 1992 w wyniku połączenia Centrum Kultury Kielce i Miejskiego Ośrodka Kultury powstaje Kieleckie Centrum Kultury.
Gmach KCK składa się z trzech sektorów: szczegóły »

Kino-Teatr Forum w Bolesławcu

Kino Forum prowadzone od roku 1992 przez Bolesławiecki Ośrodek Kultury jest głównym centrum kulturalnym Bolesławca. Kino po generalnym remoncie w 2008 oferuje nie tylko usługi kinowe na najwyższym poziomie ( w tym także projekcje cyfrowe i 3D) ale również spektakle teatralne, festiwale i koncerty. szczegóły »

Opera Kraków

Opera Krakowska mieści się w zespole czterech budynków przy ul. Lubicz 48 w Krakowie. Zabudowę tworzą: szczegóły »

Teatr Rozrywki Chorzów

Teatr Rozrywki mieści się w Chorzowie przy ul. Marii Konopnickiej 1. W teatrze mieszczą się dwie sale widowiskowe: duża scena oraz mała scena zwana Sceną w Galerii. W ostatnich latach w Teatrze Rozrywki w Chorzowie rozpoczęto intensywne prace związane z rozbudową i modernizacją wnętrz i technologii scenicznej. szczegóły »

Teatr Narodowy Warszawa

Teatr Narodowy w Warszawie wywodzi się z instytucji założonej przez króla Stanisława Augusta w 1765 roku. Pierwsze premierowe przedstawienie w teatrze miało miejsce 19 listopada 1765 roku. Przez lata Teatr Narodowy zmieniał swoją lokalizację. Obecnie siedzibą Teatru Narodowego jest gmach Teatru Wielkiego na Placu Teatralnym w Warszawie. szczegóły »

Opera Wrocławska

Opera Wrocławska, liczący sobie prawie dwieście lat historii, jeden z największych (736 miejsc dla publiczności, 4200 m3 objętości widowni, 440 m2 powierzchni sceny) i najbardziej znaczących teatrów operowych w Polsce, został wyposażony w zrealizowany przez naszą firmę, pierwszy w kraju, cyfrowy system elektroakustyczny. Stopień złożoności projektu najlepiej oddaje ilość wykonanych punktów lutowniczych, których było aż 8 000 i wykorzystanych przewodów sygnałowych oraz światłowodowych, których ilość przekracza 10 000 m. szczegóły »

Teatr Muzyczny „CAPITOL” we Wrocławiu

Teatr Muzyczny „CAPITOL” we Wrocławiu mieści się w zabytkowym obiekcie kinoteatru „CAPITOL” wybudowanego w 1929 r. na podstawie projektu wybitnego berlińskiego architekta Friedricha Lippa, i składa się z trzech połączonych budynków: szczegóły »

Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze”

Dekret Ministerstwa Kultury i Sztuki z 8 listopada 1948 roku, polecający profesorowi Tadeuszowi Sygietyńskiemu utworzenie Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze”, na zawsze zmienił polską scenę artystyczną. szczegóły »